Tønsberg Fyringsservice AS

 


906 35 232

 
post@tonsberg-fyring.no

 

Årlig ettersyn =
God fyringsøkonomi

 
Vi utfører service og vedlikehold på oljefyringsanlegg., service på sentralfyr, varmluftsaggregat og varmepumper samt utskifting av oljefyr og oljetanker for bedrifts- og privatmarkedet.

Bedriften selger også varmepumper. Arbeidstid er fra 8 - 16, mandag til fredag.
 
Hovedettersyn av fyringsanlegg omfatter:
 
- Kontroll, rengjøring og justering av oljebrenner
- Kontroll av luftinntak, viftehjul og viftehus
- Kontroll, rengjøring og evt. skifte av forfilter og pumpefilter
- Kontroll og justering av tennelektroder, tennkabler og trafo
- Skifte av oljedyse
- Kontroll og rengjøring av elektriske tilkoblinger og fotomotstand
- Kontroll av driftstermostat og sikkerhetstid
- Kontroll av oljeslangeog evt. lekkasjer
- Oppstart og justering av oljebrenner
- Sjekk av brannfare i fyrrommet og generelt renhold
 
Hovedettersyn avsluttes med økonomikontroll (røykgassanalyse) der CO2 innhold, sottall og røykgasstemperatur måles og virkningsgrad beregnes. I tillegg skrives det en servicerapport med informasjon om hva som er gjort og teknisk stand.